ITprojekt.se

Vilket är ditt nästa ITprojekt?

Vi kombinerar teknik med försäljning och kan hjälpa dig med en
modern webbplats där du kan sälja dina produkter eller tjänster.

Köpvillkor

För företag och organisationer

 

Du kan alltid kontakta ITprojekt.se via telefon eller e-post om du har frågor eller funderingar. Kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt.

Nedanstående allmänna köpvillkor gäller vid försäljning av tjänster, produkter och annan lös egendom (nedan kallat Produkter) av ITprojekt.se (juridiskt namn Lenom AB, nedan kallat Säljaren), om annat inte skriftligen överenskommits mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Säljaren. I övrigt gäller Köplagen.

ITprojekt.se erbjuder i första hand tjänster inom IT-området, exempelvis uppbyggnad av webbplats, content writing, teknisk support eller liknande. Våra tjänster framgår i vår katalog. I de, sällsynta, fall där det kan bli aktuellt med försäljning av en fysisk produkt kommer produktens beskaffenhet att framgå av produktdata i katalogen. Säljaren reserverar sig för fel i information och/eller specifikation.

När ITprojekt.se slutfört tjänsteuppdrag anses ansvaret också överlämnat till Kunden. Exempelvis: ITprojekt.se bygger en ny webbplats åt Kunden. När webbplatsen är driftsatt och överlämnad till Kunden övergår ansvar för drift och skötsel, om annat inte avtalats separat, till Kunden.

Fysiska produkter skall endast användas enligt tillverkarens angivna användningsområde, instruktioner och omfattning.

Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus förbehålls Säljaren rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Säljarens sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Säljaren ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan. Säljaren kan i dessa fall erbjuda Kunden en likvärdig produkt.

Beställning av tjänster eller produkter sker via Säljarens hemsida. Vid beställning träffas avtal först när Säljaren bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Särskilt köpvillkor eller uppdragsavtal kan upprättas mellan Säljare och Kunden och skall då signeras.

Alla priser och avgifter som anges på Säljarens webbplats är som standard angivna exklusive moms. Slutsumma att betala, varav moms och eventuella fraktkostnader redovisas innan köpet ska bekräftas.

Säljaren reserverar sig för felskrivningar och tekniska problem i samband med prisangivelser och förbehåller sig rätten att makulera uppenbart felaktiga order.

Försäljning sker till företag (inklusive enskilda firmor), föreningar och organisationer genom kortbetalning eller faktura. För betalningar samarbetar vi med Payson som erbjuder betalning via kort eller faktura, samt möjlighet att dela upp eller pausa betalningar. För aktuell information om Paysons betalningsvillkor hänvisar vi till https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/ .

För säkra betalningar använder vår egen sida ett säkert SSL-certifikat. Vid betalning skickas data vidare till Paysons sida som också den använder SSL-cerifikat, och Kunden ska definitivt känna sig tryggt i att hen kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen på ett säkert sätt! Säljaren hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

Säljaren har också partnerskap med t.ex. webbhotell och/eller andra utvecklare. I de fall referensförsäljning sker görs det via s.k. affiliate-länk till partnerns egen sida. Säljaren tar således inte betalt för något som levereras/tillhandahålls av annan.

Säljaren säljer endast tjänster och produkter inom Sverige.

I de fall där det rör sig om leverans om fysisk produkt och Kunden inte är anträffbar, löser ut eller på annat sätt ej kan ta emot sin leverans debiterar Säljaren en kostnad om 300 kr i hanteringsavgift.

Om leveransförsening uppstår av fysisk produkt meddelar Säljaren Kunden detta via e-post. Kunden har rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Häv av köp ska ske skriftligen via e-post. Om problem uppstår i projekt/tillhandahållande av tjänst informerar Säljaren Kunden om detta via e-post. Vid projekt förutsätts ändå att Säljare och Kunden har löpande kontakt. Vid tillfällen då Säljaren omöjligen kan fullfölja en beställning förbehåller sig Säljaren rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från Kunden gällande leveransförseningar.

Vid leverans av fysisk produkt är Kunden skyldig att skriftligen och med bifogade bilder anmäla eventuella transportskador till Säljarens kundtjänst inom sju arbetsdagar från det tillfället då godset mottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset.

I händelse av transportskada får inte produkten användas av Kunden utan särskilt medgivande från Säljaren och Kunden måste också behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet.

Felbeställd, ej lagerförd vara – så kallad beställningsvara, återtas ej. Undantag kan ske efter särskild överenskommelse med Säljaren och då mot en en avgift om 500 kr för hanteringskostnad.

Vid retur av vara ska Kunden kontakta Säljarens kundtjänst via e-post, som registrerar och godkänner returen. Inga varor kan returneras förrän returen har registrerats av Säljarens kundtjänst. Retur som av någon anledning inte godkänns blir inte krediterad.

Alla reklamationsärenden ska anmälas till Säljarens kundtjänst via e-post.

Följande regler gäller vid reklamation:

  • Synlig skada ska anmälas omgående.
  • Vid skada som inte är synlig vid mottagandet ska reklamation göras snarast och senast inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av försändelsen.

Vid godkänd reklamation gäller följande:

  • Säljaren skickar en returfraktsedel till Kunden.
  • Kunden bifogar en kopia av följesedel med returgodset.
  • Returen förpackas i ytteremballage (kartong), på ett sådant sätt att Produktens originalförpackning inte skadas.
  • Skriv ej på originalförpackningarna.
  • Kunden krediteras kostnaden för produkten när det returnerade godset har registrerats hos Säljaren.
  • Säljaren ger endast full gottgörelse (kreditering) vid retur av felaktiga och fellevererade produkter.

Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden.

Postadress till Säljaren är:

Lenom AB
Valkebogatan 14C
58248  LINKÖPING

Säljaren är befriade från att fullfölja sina förpliktelse gentemot Kunden om detta beror på ändrad lagstiftning, myndighets åtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, sabotage, olyckshändelser av större omfattning eller liknande händelser.